SECURITATEA DATELOR

Prin completarea formularului de inscriere si a formularului de comanda sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa intre in baza de date a companiei BUCOVINA RETAIL GROUP SRL, aceasta avand dreptul sa colecteze si sa administreze datele dumneavoastra cu character personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

CAMICERIA ITALIANA colecteaza date cu caracter personal, numai cu acordul voluntar al clientului, pentru facturarea si expedierea comenzilor si/sau retururilor, pentru trimiterea de newslettere/sms-uri periodice, contactarea clientului pentru rezolvarea situatilor anterior/ulterior comenzii, contactarea clientului la cererea sa voluntara.

Clientul are drept de acces, interventie si opozitie asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001, in mod gratuit, printr-o cerere scrisa, semnata si datata.
Datele personale furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al BUCOVINA RETAIL GROUPSRL.

BUCOVINA RETAIL GROUPSRL se obliga:
• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
• sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Clientul are dreptul de a solicita, o singura data pe an, in scris, evidenta modului in care datele personale ale acestora sunt prelucrate.